Monday, April 9, 2012

Supliciu, terapie alternativa 4

Astazi continui sa postez detalii din lucrarea mea "Supliciu, terapie alternativa", respectiv al patrulea panou precum si continuarea explicatiei incepute in postarea precedenta(Supliciu, terapie alternativa 3)


"S-a vorbit mai sus despre un procedeu occult şi acest lucru îl sileşte pe autor să dea câteva lămuiri în legătură cu demersul său. „Supliciul” reprezintă demersul plastic, în timp ce „terapia” reprezintă demersul „esoteric”. Esotericul din lucrarea de faţă se referă strict la modul în care ea a fost concepută. Trebuie specificat că magia se întâmplă mai întâi în planul astral şi abia după în planul fizic. În cazul lucrării de faţă „astralul” l-a reprezentat elaborarea schiţelor în virtual, adică procesarea computerizată a imaginii, iar planul fizic execuţia lor. Astfel esotericul rămâne doar un demers epic secundar, lucrarea povesteşte un potenţial procedeu. Artefactul „magic” care se doreşte această lucrare este înainte de toate un demers artistic şi inevitabil se supune legilor care guvernează artele plastice. Lucrarea se compune din opt pagini, care redau într-o formă non-conformistă din punctul de vedere al B.D.-lui povesta tragică a unui căţel. Elementul de noutate pe care aceste lucreri îl propun este rezolvarea paginii ca o compoziţie de sine stătătoare. Din această cauză s-a recurs la simplificarea căsuţelor care conţin scenele, precum şi la sensul de citire al acţiunii, care nu este de la stânga la dreapta sau de sus în jos, cum suntem obişnuiţi în alte situaţii. (Sensul de citire al căsuţelor este dat de introducerea unor săgeţi). Căsuţele care conţin scenele au fost reduse la
ipostaze ale evoluţiei fizice a personajului principal. Din motive compoziţionale unele scene păstrează înca sugestii de perspectivă sau spaţiu. Un alt demers innovator îl constiuie evoluţia paginilor de la fragmentarea spaţiului compoziţional de către scene, spre o unitate compoziţională realizată prin reducerea numărului de casete sau prin reducerea scenelor la detalii compoziţionale(personajul sau obiectele devin scene de sine stătătoare). Ca reprezentare plastică aceste scene detaliu sunt supuse unor deformări exagerate, precum şi de o notă de naivitate din ce în ce mai pregnantă.Ca desfăsurare temporală cele opt pagini reprezintă nasterea, dezvoltarea fizică, răpirea şi crima."

Cateva detalii: 
 


 
 

0 comentarii: